Gratis anställningsavtal - ladda ned här!

Gratis mall för anställningsavtal!

 

Dags att signa din första anställning? Grymt! Som företagare är detta en av de största bekräftelserna och bevisen på att man har gjort rätt och är på väg mot rätt håll – uppåt!  Men med medarbetare följer också ansvar. Här har vi sammanfattat de viktigaste sakerna att tänka på när det är dags för att skriva kontrakt. Mer information hittar du på verksamt.se som är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.

Vad innebär egentligen ett anställningsavtal? 

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Till skillnad från vad många tror så kan ett anställningsavtal faktiskt vara muntligt – MEN arbetsgivaren måst alltid lämna skriftlig information om själva anställningsvillkoren.

Har koll på om du är bunden till att ha kollektivavtal

Om du som arbetsgivare är skyldig att ha ett kollektivavtal måste du såklart ta hänsyn till detta. På Medlingsinstitutet kan du kolla upp vad som gäller för kollektivavtal i just din specifika bransch.

Punkter ett anställningsavtal innehålla: 

Anställningsavtalet behöver inte nödvändigtvis vara skriftligt, även muntligt avtal gäller. Men som arbetsgivare måste du informera skriftligt om villkor som är väsentliga för anställningen. Detta ska göras senaste en månad efter att den anställde påbörjat sitt arbete.

Du måste lämna följande uppgifter skriftligt:

 • Både arbetsgivarens och den anställdas namn och adress. Samt tillträdesdag.
 • Var arbetet ska utföras. Om den anställda inte ska ha någon speciell arbetsplats, skriv det!
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller titel. Om befattningen är luddig och speciell kan du komplettera med en mera utförlig beskrivning av tjänsten.
 • Typ av anställningsform: Tillsvidare, tidsbegränsad eller provanställning. Läs mer om anställningsformer här!
 • Om det är en tillsvidareanställning ska uppsägningstider finnas med, eller så hänvisar du till LAS eller kollektivavtalet.
 • Om det är en tidsbegränsad anställning ska anställningens slutdag framgå (eller andra villkor för att anställningen ska upphöra).
 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå tydligt.
 • Ingångslön och andra förmåner (till exempel fri bil eller friskvård).
  Läs mer om ingångslön här!
  Läs mer om förmåner här!
 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vilka löneperioder (avstämningsdagar) som gäller.
 • Normal arbetstid. Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka. Läs om arbetstid här!
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester. Läs mer om vad som gäller för semester här!


Beskriv arbetsuppgifterna tydligt

En anställd person är skyldig att utföra sina arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet. Därför är det mycket viktigt att du som arbetsgivare utförligt i skrift informerar den anställde om vilka arbetsuppgifter som den förväntas utföra.

 

Vilka försäkringar ska den anställde ha?

Rätt och relevanta försäkringar för dina medarbetare är en hygienfaktor. Se till att göra allt rätt från början och kolla upp vilka försäkringar du som arbetsgivare ska teckna för din anställda, både avtalsförsäkringar och andra försäkringar. Läs mer om försäkringar här!

Tänk på att så fort något ändras i anställningsavtalet så är du som arbetsgivare skyldig (enligt informationsplikten enligt lagen om anställningsskydd) kallat LAS. Du måste lämna information om ändringarna inom en månad.

Läs mer om Lagen om anställningsskydd (LAS) på Riksdagens webbplats. 

 

Lojalitetsplikt

En anställd person har också lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Du kan tydligt beskriva vad som gäller lojalitetsplikten i anställningsavtalet.

Tystnadsplikt

En anställd person får inte lämna ut eller använda information som kan skada arbetsgivare. Information som exempelvis lyder under tystnadsplikten kan vara företagets kunder eller hemliga tillverkningsmetoder.

Om särskilt stränga krav på tystnadsplikt 

Om ditt yrke eller din bransch lyder under särskilt stränga krav på tystnadsplikt bör du beskriva det tydligt i anställningsavtalet.

Konkurrensförbud

Detta handlar om att den anställde inte får bedriva konkurrerande verksamhet mot dig som arbetsgivare.

 

Anställningsavtal – ladda ned gratis mall!

Gratis anställningsavtal - ladda ned här!

Gratis mall för anställningsavtal!

Kapitalsmart og Fleksibelt

Du får utstyret du virkelig trenger – uten en kontantinvestering og verdireduksjon. Oppgrader eller fortsett som vanlig. Kjøp separat eller returner i henhold til bedriftens behov.

Personlig - hvis du vil.

Vi gir deg personlig råd om din bedrifts teknologibehov. Du trenger aldri å bekymre deg for lange telefonlinjer eller automatiserte chat-svar. Vi er med deg hele veien og hjelper deg gjerne før, under og etter gjennomført avtale – om du ønsker det.

Bærekraftig og moderne

Når du er ferdig, send bare utstyret tilbake, så resirkulerer vi eller reparerer og fabrikkrestaurerer det og finner nye eiere. Bærekraft er moderne – Sirkulær økonomi er det nye svarte!

Chat, e-post eller ring så hjelper vi deg. Kundeservice man-fre 09:00-17:00


Hvor du som bedrift eller gründer skaffer deg utstyr smartere.

Vi tror at verden blir bedre med flere gründere som tør å gjøre sitt og tenke annerledes. Derfor ønsker vi å skape den mest innovative og bærekraftige måten for bedrifter å få tilgang til utstyret de trenger.

Les mer om visjonen vår