Kundenes favorittprodukter

Kundeanmeldelser

Hver måned oppdager 100 nye selskaper en smartere måte å anskaffe teknisk utstyr på.

Fleksibel, månedskostnad
Fleksibel - mulighet for kjøp og bytte
Rask og personlig støtte

Prøv kalkulatoren vår - se hvor mye du kan frigjøre!

Gi bedriften bedre vekstmuligheter ved å kjøpe teknologi til en månedlig pris i stedet for å legge ut store engangsutgifter.

*Vi har beregnet at du får 12 % i verdivekst per år som alternativ avkastning hvis du investerer pengene i selskapet ditt, noe som tilsvarer gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital i Sverige. Anskaffelser avskrives over 5 år. Se hvordan vi teller

Kom i gang